Coronavirus update for customers

Read more

Coronavirus update for customers

NOCN Group offers a wide range of services including regulated qualifications, EPA for apprenticeships, Job Cards in construction, Access to HE Diplomas, bespoke accreditation, and educational and skills support training.

As you will be aware the government imposed a third national lockdown from Tuesday 5th January 2021. You will find out more operational detail on the implications for each of these services through the following links:

Business Development
Regulated Qualifications
EPA for Apprenticeships
Job Cards in construction (CPCS)
One Awards

Please note that NOCN Group will be following the guidance issued by the ESFA, IfATE, Ofqual, CCEA Regulation, QAA, and Qualifications Wales, and will update our customers as things change.

If you have any concerns or would like to discuss the impact on your centre, apprentices or learners please contact us on nocn@nocn.org.uk or 0300 999 1177.

Further information:

Letter from Gavin Williamson CBE MP to Simon Lebus

Letter from Simon Lebus to Rt Hon Gavin Williamson CBE MP

DfE and Ofqual have launched two consultations (15th January):

GCSE, AS and A Level awarding in summer 2021

Alternative arrangements for the award of VTQs and other generals in 2021

Using Xbox to Access Online Learning

It is possible for learners to access their online work from home using a gaming console. For guidance on how to do this please download the document here.

Skip navigation

NOCN Cymru, chwe mis yng Nghaerdydd ac rydym wrth ein boddau

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru.

 

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru.

Mae NOCN wedi bod yn creu cyfleoedd yng Nghymru ers dros 25 mlynedd drwy ystod o gymwysterau galwedigaethol, prentisiaethau a gwasanaethau addysgol. Mae’n cydweithio’n agos gyda cholegau addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr, sefydliadau elusennol ac awdurdodau lleol, gan helpu pobl i gyrraedd eu potensial drwy ddysgu, gwella bywydau a hybu cynhyrchedd lleol.

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd yng Nghaerdydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru. Mae’r swyddfa, a ddewiswyd oherwydd ei safle canolog yn y ddinas, yn gweithredu fel canolfan ar gyfer yr ardal lle mae tîm ymroddedig NOCN yn gweithio gyda darparwyr lleol i gynnig cyrsiau ar bynciau fel cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol, Saesneg, sgiliau digidol ac adeiladu.

Fe ddywedodd Julie, rheolwr rhanbarthol NOCN Cymru “Dwi’n caru Cymru! Chwe mis yn ein swyddfa newydd a dwi’n caru angerdd ein cwsmeriaid dros helpu dysgwyr i gyflawni pethau gwych, o ddysgu’r sgiliau er mwyn cael swydd newydd, i wella hyder neu hyd yn oed ddysgu er mwyn mwynhau dysgu. Mae NOCN yma er mwyn gweithio mewn partneriaeth gyda cholegau a darparwyr hyfforddiant, a’u helpu i ddarparu cyrsiau o ansawdd uchel. Dyna beth rydym yn ei wneud.”

Mae NOCN Cymru yn rhan o Grwp NOCN sydd hefyd yn cynnwys Cskills Awards, sef adran adeiladu NOCN. Mae hyn yn sicrhau fod gan ddiwydiant adeiladu Cymru fynediad at yr ystod ehangaf o sgiliau adeiladu sydd ar gael, gan gefnogi projectau isadeiledd hanfodol, adeiladu tai a phrosiectau ailddatblygu fydd yn hybu’r economi leol.
Ychwanegodd Julie: “Oherwydd ein bod yn rhan o Grwp NOCN, mae gan NOCN Cymru fynediad at lawer mwy o gynnyrch ar gyfer ein cwsmeriaid nag y gall sefydliadau dyfarnu llai eu cynnig. Felly gallwn gynnig gwasanaeth lleol i Gymru gyda sefydliad llawer mwy y tu ôl i ni, sy’n fuddiol iawn i’n cwsmeriaid.”

Sefydliad elusennol ddim er elw yw Grwp NOCN sy’n ymrwymedig i wella mynediad at ddysgu a sgiliau. Mae’n cynnwys NOCN, un o brif Sefydliadau Dyfarnu a darparwyr Asesu Prentisiaethau annibynnol y DU, Sefydliad Sgiliau NOCN India, ac One Awards, un o’r prif asiantaethau dilysu mynediad.

Drwy One Awards, sydd hefyd yn rhan o Grwp NOCN, gall NOCN Cymru roi cymorth i bobl gyrraedd prifysgol trwy gymwysterau Mynediad at Addysg Uwch. Cafodd y mathau hyn o ddiploma eu llunio ar gyfer oedolion heb y cymwysterau angenrheidiol, sy’n dymuno gwneud cais ar gyfer Prifysgol. Mae diplomâu ar gael ar gyfer ystod eang o bynciau yn cynnwys Addysgu, Peirianneg, Meddygaeth, y diwydiannau Creadigol a Digidol.

I gloi dywedodd Julie: “Rydym yn cynnig llawer ac fe fyddwn i yn annog unrhyw ddarparwyr neu gyflogwyr i gysylltu i drafod ein cynnyrch, yn enwedig os ydynt yn cyflogi prentisiaid neu’n gweithredu naill ochr i’r ffin, oherwydd gallwn gefnogi’r safonau prentisiaeth newydd yng Nghymru a chymwysterau gaiff eu rheoleiddio yng Nghymru. Mae gennym hefyd lawer o’r prentisiaethau traddodiadol ar gael felly cysylltwch â ni am sgwrs ac i ddarganfod sut y gall NOCN gefnogi eich busnes, boed fel cyflogwr neu ddarparwr hyfforddiant.”

I gael rhagor o wybodaeth siaradwch â thîm NOCN ar 0300 999 1177.

I gael rhagor o wybodaeth am NOCN Cymru, ewch i:

https://www.nocn.org.uk/nocn-cymru