NOCN

NOCN Cymru

Mae NOCN Cymru yn ymrwymedig i gefnogi addysg a sgiliau oedolion o safon uchel yng Nghymru. Mae’n cynnig ystod eang o gymwysterau a gwasanaethau addysgol wedi eu rheoleiddio i golegau addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, sefydliadau a chyflogwyr.

Scroll


 

Cymwysterau technegol a galwedigaethol wedi eu rheoleiddio

Mae NOCN yn un o’r deg Sefydliad Dyfarnu gorau a gaiff eu rheoleiddio gan Ofqual. Mae’n cynnig cannoedd o gymwysterau mewn llawer o wahanol sectorau, o Lefel Mynediad i Lefel 7. Mae ein pynciau yn cynnwys popeth o bynciau STEM i weinyddu busnes, adeiladu a gwasanaethau ariannol.

Rhagor o wybodaeth

Cyflogadwyedd a datblygiad personol

Mae NOCN yn darparu ystod eang o gymwysterau hyblyg wedi eu llunio ar gyfer eu cyflwyno gan golegau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant, er mwyn helpu dysgwyr gaffael y sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth ac er mwyn cefnogi pobl sy’n ddi-waith, yn newid gyrfa neu’n dychwelyd i’r gweithle. Mae’r cymwysterau hyn yn boblogaidd gyda cholegau gan fod modd eu teilwra i sefyllfaoedd neu sectorau penodol neu ar gyfer anghenion unigol.

Rhagor o wybodaeth

ESOL

Mae ESOL Skills for Life gan NOCN yn gyfres o adnoddau iaith Saesneg ar gyfer colegau a darparwyr dysgu. Fe all cymwysterau NOCN ESOL wella bywydau a rhagolygon gyrfa, gyda llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen at astudio pellach neu gyflogaeth.

Rhagor o wybodaeth

Cymwysterau adeiladu

Mae NOCN yn darparu cynnyrch a gwasanaethau adeiladu drwy’r brand adnabyddus ac uchel ei barch Cskills Awards.
Fel un o’r prif Sefydliadau Dyfarnu, gall NOCN gynnig yr ystod ehangaf o gymwysterau sector adeiladu i golegau, yn cynnwys treftadaeth, sgiliau traddodiadol a modern, plymio a gwresogi, peirianneg sifil, rheoli cynhyrchedd a rhifedd a llythrennedd.

Rhagor o wybodaeth

Cynhyrchedd a sgiliau digidol

Yn NOCN rydym yn credu bod mynd i’r afael â her cynhyrchedd y DU yn hanfodol, yn enwedig yng ngoleuni Brexit a’r ansicrwydd economaidd cyffredinol. NOCN yw’r unig Sefydliad Dyfarnu sydd â chymwysterau sy’n canolbwyntio’n benodol ar reoli a gwella cynhyrchedd. Gan weithio mewn partneriaeth gyda Microsoft a’r Sefydliad Cynhyrchedd rydym wedi creu casgliad o gymwysterau sy’n canolbwyntio ar gynhyrchedd digidol, gwella cynhyrchedd a rheoli cynhyrchedd.

Rhagor o wybodaeth

Mynediad at Addysg Uwch

Mae One Awards, sy’n rhan o Grwp NOCN, yn un o’r prif Asiantaethau Dilysu Mynediad (AVA). Mae’r Diploma yn un o’r prif lwybrau i oedolion heb gymwysterau blaenorol sy’n dymuno gwneud cais i fynd i Brifysgol yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Mae diplomâu ar gael mewn ystod eang o bynciau yn cynnwys Addysgu, Peirianneg, Meddygaeth, y diwydiannau Creadigol a Digidol.

Rhagor o wybodaeth

 

Cysylltwch â ni:

NOCN Cymru
Brunel House
2 Ffordd Fitzalan
Caerdydd
CF24 0HA

Ffôn: 0300 999 1177
E-bost: nocn@nocn.org.uk